Exjobb – Analys: Bearbetade kontra svetsade konstruktioner at Saab AB

Bakgrund

Examensarbetet går ut på att utföra en studie för att jämföra och undersöka för- och nackdelar mellan två olika produktionsmetoder: svetsning och maskinbearbetning av mekaniska konstruktioner.
Studien fokuserar bland annat på ledtid från konstruktion till produktion, viktoptimering och hållfasthet.

I det här examensarbetet så kommer den mekaniska konstruktionen utgöras av en så kallad tavla, d.v.s. en bädd för infästning av komponenter och rör, som traditionellt är en svetsad konstruktion.
Tavlor används generellt i ubåtar och ytfartyg för att montera utrustning på och förekommer i olika storlekar.

Vem du är idag

Vi söker dig med relevant utbildning och vill e sig in i en spännande bransch. Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen.

Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.

Affärsområdet Kockums är världsledande inom sitt segment när det gäller utveckling, produktion och underhåll av ubåtar, ytfartyg och marina system.

Produktportföljen innehåller ubåtar med Air-Independent Propulsion (AIP) -system, ytfartyg som innehåller den mest avancerade stealth-tekniken samt minsvepning och snabba patrull- och pilotbåtar.

Kockums levererar även delsystem och komponenter för integration i marina lösningar med kunder över hela världen.

Verksamheten bedrivs i Sverige och Singapore.

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on AAU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.