Tillämpning av AI i flygvärlden at Saab AB

Brinner du för Artificiell Intelligens och vill hitta nya innovativa tekniska lösningar inom flygunderhåll, då har vi examensarbetet för dig/er!

Din framtida utmaning

För flygplansoperatörer är hög tillgänglighet en av flera viktiga parametrar och operatörer strävar efter uppdragssäkerhet, snabb felsökning för att minska stilleståndstiden. Vid underhåll av luftfartyg så är luftfartyget taget ur tjänst varför optimering av hela underhållsflödet från flottans planerade flygtidsuttag, behov av resurser ned till minsta skruv i underhållsflödet är nyckeln att korta ledtider kunna agera proaktivt i underhållskedjan.

Underhåll av luftfartyg (flygplan och helikoptrar) är ett område som är tidsödande, kostsamt och ofta komplicerat varför det är viktigt att underhållsleverantörerna har optimerade arbetsprocesser och väl anpassade hjälpmedel och kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln. Avdelning Support Solutions inom affärsområdet Aeronautics utför analyser av operativ data/underhållsåtgärder från olika flygplanssystem och simulerar samt optimerar support lösningar.

En stor framtida utmaning för att driva effektiva prestandabaserade kontrakt (t.ex. tillgänglighetskontrakt) på flygplansflottor är att kunna förutspå felutfall på system/enheter och besitta en effektiv prognostisk/diagnostik för att kontinuerligt prediktera t.ex. driftstopp, reservdelsförbrukning, resurser, lagernivåer och underhållskostnader etc.

Beskrivning av examensarbetet

Den ansats som ligger till grund för detta examensarbete är att utifrån insamlad drift-/underhållsdata på flygplansnivå; både från underhållsaktiviteter, driftövervaknings data förutspå underhållsflöden, reservdelsbehov, underhållskostnader etc. via matematiska modeller så AI (Artificial Intelligence), Machine Learning, och använda denna information för att t.ex. studera vad som bygger flygplanstillgänglighet på övergripande nivå.

Syftet är att undersöka hur t.ex. AI kan förbättra underhålls-/supportprocessen så att antalet fel minimeras, tillgängligheten/livslängden ökas etc., och att supportkostnader reduceras i slutändan. AI-tekniker har stor potential inom automatisering och förbättring av flera aspekter i underhållsprocessen, till exempel genom att i förväg förutsäga fel och planera underhåll efter behov, studera/prognostisera reservdelsbehov, resurser etc. I och med att de flesta aktiviteterna inom drift/underhåll inte har direkta realtidskrav är det möjligt att en centraliserad AI-lösning skulle vara tekniskt applicerbar, där fokus kan läggas på lösningens kvalitet snarare än på exekveringstiden.

Moment i examensarbetet är t.ex. enligt nedan:

  • Övergripande systembild på lämpliga system och komponenter passande för AI, Machine Learning etc. studier.
  • Grundläggande insikt i insamlade av analysdata samt filtrering av densamma.
  • Insamling och strukturering av data.
  • Analysera och studera lämplig metodik för att kunna upprätta diagnostik, prognostisk etc. och dess effekter.
  • Utveckla och implementera vald metod/lösning i lämplig mjukvara.
  • Utvärdera implementerad lösning.
  • Dokumentera och redovisa arbetsresultatet.

Den du är idag

Arbetet är lämpligt för två studenter inom Civ.ing. eller MSc. inom matematik/statistik/programmering. Arbetet rekommenderas att utföras i grupp om två studenter. Kunskap inom AI, Machine Learning, Optimering, Statistik, Programmering inom komplexa system, samt programmering i Matlab är meriterande. Examensarbetet motsvarar 30 hp (20 veckor heltid).

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Avdelningen Support Solution består i dag av ca 250 medarbetare. Vi finns i Linköping (Tannefors/Malmen), Nyköping, Ljungbyhed, Östersund och Stavanger. Vi har en bred verksamhet både avseende civilt och militärt flygunderhåll på våra orter och stor variation i de produkter och tjänster vi levererar.

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag

2022-01-03

Kontaktpersoner/Handledare

Kristian Lundberg, kristian.lundberg@saabgroup.com

Jan Block, jan.block@saabgroup.com

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on AAU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.