Examensarbete, 30 hp: Realtid i Gripen-simulatorer at Saab AB

Vill du arbeta med Gripen-simulatorer och systemprogrammering i realtidsmiljö? I så fall ska du titta närmare på detta exjobb inom sektionen för datorplattformar för simulatorer.

Din framtida utmaning

Vi tittar ständigt framåt för att kunna möta Gripen-utvecklingens behov av realtidsplattformar.

Examensarbetet syftar till att studera hård realtid inom datorplattformar för simulatorer. Det kommer att kunna anpassas efter dina kunskaper, intressen och idéer. Examensarbetet kan utföras enskilt eller i par.

Den du är idag

Vi söker dig som är i slutet av din civilingenjörsutbildning motsvarande D eller Y och ska påbörja ett 30 hp examensarbete. Vi tror att du har intresse för systemprogrammering i realtidsmiljö och att du allmänt har kunskaper om datorplattformar och operativsystem (Linux/Unix).

Sektionen har behov av rekrytering och examensarbete är ett bra tillfälle att lära känna en eventuell framtida arbetsgivare.

Exjobbet innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning utförd av myndighet.

Vad du blir en del av

Sektionen Computer Platforms for Simulators tillhör avdelningen STS – Simulatorer, Träningssystem och Stödsystem på Saab Aeronautics. Sektionen är en del av teknikområdet Datorplattform med tätt samarbete mellan sektioner för att ta fram datorplattformar för simulatorer, träningssystem och stödsystem.

Simulatorerna används internt på Aeronautics inom flygplansutvecklingen. Träningssystemen är produkter som möjliggör pilot- och teknikerträning ute hos våra kunder och brukare. Stödsystemen är markbaserade system ute på förband som bidrar till effektivitet i såväl den taktiska som den tekniska loopen. Läs gärna mer om Saab på Saabgroup.com.

Sista ansökningsdag

2021-12.16

Kontaktperson

Mia Knutfelt, Chef

0734-180598

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on AAU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.