Master thesis 30 hp: Low Profile Antenna Element for an Digital AESA at Saab AB

Bakgrund

En stark trend för komplexa antennsystem är att integrera antennelement och elektronik. Antennen innehåller förstärkare i sändning och allt oftare även mottagare och signalgenerering vid varje antennelement för fullständig digital lobformning.
För den här typen av digtala AESA (Active Electronically Scanned Array) antenner är det viktigt med kompakta och enkla byggsätt. Det är därför av stor vikt att hitta antennelement med låg bygghöjd samtidigt som de har goda prestanda som elektrisk utstyrning av antennloben.

Beskrivning av examensarbetet

Examensarbetet syftar till att hitta ett eller flera lämpliga antennelement med kompakt byggsätt och goda utstyrningsprestanda. Jobbet innehåller såväl teoretiska moment som mätningar på prototypelement.

Följande moment ingår:

  • Litteraturstudie: Inventera potentiella elementtyper

  • Val av ett eller flera element för vidare studier

  • Konstruktion av element i enhetscell i elektromagnetiskt simuleringsprogram, tex HFSS

  • Modellering av array

  • Beräkna aktiv reflektionsfaktor som funktion av utstyrning och frekvens

  • Analysera parametrar som påverkar den aktiva reflektionsfakorn och utsyrning

  • Simulering av ändlig array i tex HFSS eller CST

  • Tillverkning av prototypelement och mätning av S-parametrar och eventuellt antenndiagram

  • Rapport och presentation

Din profil

Arbetet är lämpligt för en eller två drivande examensarbetare från något av Civilingenjörsprogrammen med intresse för mikrovågs- och antennteknik. Exjobbet innehåller såväl teoretiska delar som praktisk konstruktion och mätning varför du/ni bör vara lite av mångsysslare.

Vad du blir en del av

Saab Surveillance , ett affärsområde inom Saab AB, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt sensorsystem för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot.
Enheten för Microwave and Antenna Design i Göteborg ansvarar för mikrovågs- och antenndesign till de flesta av Surveillance produkter. Vår enhet driver och ansvarar därför också för ett flertal, mycket avancerade, antennmätsträckor för mätning av aktiva och passiva antenner.

Sista ansökningsdag:

2022-02-28

Kontakt rekryterande chef:

Mats Högberg, Manager

+46 73 418 5833

Bengt Svensson, Master Thesis Supervisor

+46 734 378757

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en lärande kultur, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma uppdrag - att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on AAU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.