Startup-virksomhed Sociale spil søger praktikant med interesse for markedsanalyse at Sociale Spil

Sociale Spil er en start-up virksomhed der udvikler og samler teknologi og psykologisk forskning i løsninger der forbedrer læringsmiljøet for indskolingsklasser.
Vi søger en praktikant der kan lave en markedsanalyse for vores produkt "Spil-op"; et spil til smartboard som klassen spiller parallelt med undervisningen, der forbedrer miljøet i klassen.
Casen er interessant fordi der er en blanding af Business to Business (privatskoler) og Business to Government (folkeskoler). Der er også mulighed for at sammenligne det danske marked med det svenske eller tyske, hvor især det tyske marked er meget anderledes grundet lavt niveau af teknologi i deres skoler.
Projektet er åbent defineret for at ramme bredt. Der kan fokuseres på forskellen på traditionel markedsføring og markedsføring med sociale medier. Der kan fokuseres på markedsføring i en organisatorisk struktur hvor brugeren (læreren) er relativt langt fra køberen (Skolelederen eller en offentlig forvalter).
Vi er et meget engageret team, der er villige til at gå meget langt for at projektet også giver værdi for dig, og står klar med hjælp til indsamling af data, sparring og vejledning.
Projektet er perfekt til dig med en lille iværksætter i maven. Der er mulighed for kontorplads ved SDU Start Up Station hvor vi sidder med mange andre spændende startups. Vi er også på kig efter den rigtige person med flair for markedsføring, salg og forretning til Sociale Spil, så vi er åbne for at praktikforløbet kan ende ud i en medejer-aftale.