Examensarbete på Saab Dynamcis 30 hp. Tillförlitlighetsprediktering av komplexa system at Saab AB

Examensarbetet syftar till att svara på om nuvarande metoder är lämpade för de produkter Saab Dynamics har eller om ny metodik krävs, genom att titta på ett flertal state of the art-metoder för prediktering, särskilt inom bilindustri. Det blir också aktuellt att utreda om det skulle vara enkelt att överföra metodiken från andra branscher till Dynamics ifall det behövs.

Under examensarbetet kommer ni inledningsvis samla in data för att kunna utföra beräkningar och utvärdera nuvarande metodik. Därefter kommer arbetet övergå i att hitta lämpliga sätt att förändra metodiken vid behov.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on AAU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.