Examensarbete 15hp: Verktygstillverkning- Design av utrustning för utprovning av Gripen E at Saab AB

Detta examensarbete behandlar framtagningen av ett tillverkningsunderlag för attrapper. Dessa används vid marksvängningsprov, där den verkliga lasten ej kan användas.

Som konstruktör blir din roll att ta fram ett komplett ritningsunderlag för tillverkning av attrapp. Genom att följa Saabs processflöde och med fokus på tillverkningsbarhet och kostnadseffektivitet skapar du goda förutsättningar för tillverkning av attrapp för marksvängningsprov med yttre last.

Konstruktion och framtagning av ritningsunderlag sker i CATIA.

Examensarbetet innebär många möjligheter att skapa kontakter inom Saab Aeronautics.

Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counselor, to ensure that projects or thesis found on AAU Jobbank will be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.