Studenterundervisere i Matematik

Aalborg Universitet (AAU)

Studiejob
Nordjylland

Ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Institut for Matematiske Fag, er et antal stillinger som studenterundervisere ledige til besættelse i perioden 1. september 2018 til 30. juni 2021. Af ansættelsestekniske årsager ansættes ansøgerne i 3 år. Det betyder imidlertid ikke, at man er garanteret et job i 3 år. Man skal stadig søge hvert semester, og der vil blive udmeldt et timetal for hvert semester mellem 0 og 250 timer.

Stillingerne indebærer assistance ved afvikling af kurser i matematik ved de fleste af Universitetets ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser. Timetallet for de enkelte stillinger varierer, men er max. 250 timer pr. semester.

Nærmere oplysninger vedrørende stillingerne fås ved henvendelse til lektor Lisbeth Fajstrup, e-mail: fajstrup@math.aau.dk.

Ansættelse som studenterunderviser forudsætter, at man har bestået eller forventer at bestå 4. semester af matematikuddannelsen svarende til MAT4-eksamen eller tilsvarende inden den 1. september 2018. Der gøres opmærksom på, at det påhviler ansøgerne selv i ansøgningen at dokumentere, at de har kvalifikationer svarende til 4. semester af matematikuddannelsen. Studenterunderviserne ansættes kun til at bistå ved undervisningen.

Ansøgningsskema kan fås hos Gitte Carøe, Skjernvej 4A, 9220 Aalborg Øst, tlf. 9940-8803, email: gitte@math.aau.dk.

Hos Gitte Carøe kan også fås oplysninger om ved hvilke kurser, der forventes at skulle benyttes studenterundervisere, samt hvor mange timer, det drejer sig om (såfremt disse oplysninger forefindes).

Ansættelse og aflønning iht. Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 dateret 13.03.12 samt Cirkulære om overens-komst af 11.04.16 for studenterundervisere ved universiteter mv., der er indgået af Finansministeriet, Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende.

Ansøgning bilagt studiejournal mærket stillingsnummer (HJL-MAT-E18) skal være undertegnede i hænde senest den 22. juni 2018 med morgenposten.

Ansøgning sendes til

Aalborg Universitet, Institut for Matematiske Fag, Skjernvej 4A, 9220 Aalborg Øst, Att.: Gitte Carøe


Ansøgningsfrist d. 22.06.2018

Studiejob
Nordjylland
Matematik, Fysik & Nano
UndervisningAalborg Universitet (AAU) - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Placering
Fredrik Bajers Vej 5
9100 Aalborg
Logo: Aalborg Universitet (AAU)
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Facebook feed
Henter facebook feed...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.aau.dk

Aalborg Universitet (AAU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.aau.dk/job/1170336/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT