Genopslag - Skolerne på TECH og ENG søger rusinstruktører i Aalborg, Esbjerg og København

Aalborg Universitet (AAU)

Studiejob
Nordjylland
Storkøbenhavn
Sydvestjylland (Esbjerg)

Genopslag - Skolerne på TECH og ENG søger rusinstruktører i Aalborg, Esbjerg og København

English below

Har du de gode ideer til hvordan introduktionen til uddannelserne på TEKNAT bliver en lærerig og positiv oplevelse for de kommende studerende på 1. semester, så ser vi frem til at modtage din ansøgning om et job som rusplanlægger eller rusinstruktør. Vi søger stadig et mindre antal rusinstruktører i Aalborg, Esbjerg og København. Vi tilstræber, at rusinstruktørerne tilknyttes nye studerende på den uddannelse, de selv læser.

Vi mangler især instruktører tilknyttet følgende uddannelser i Aalborg;
Arkitektur og Design
Maskin og Produktion
Globale Forretningssystemer/Eksportteknologi
Samt for uddannelserne i Esbjerg.

Ruskursus afholdes i uge 41 og evt. i uge 40 i en række hytter. Halvdelen af de nye studerende tager af sted i starten af ugen og den anden halvdel senere på ugen.

Ruskurserne afholdes i henhold til et kommissorium, som planlæggere og instruktører er ansvarlige for at opfylde. Kommissoriet findes her.

Rusinstruktørerne ansættes til planlægning og afvikling af det konkrete ruskursus sammen med de øvrige rusinstruktører for kurset. Deltagelse i opstartsmøde i august på det relevante campus er et krav. Blandt rusplanlæggere og rusinstruktører vælges en overinstruktør pr. ruskursus som ansættes med et forhøjet timetal. Ansøgningen sendes senest fredag den 1. juni 2018 til den relevante skole.

Du finder det fælles ansøgningsskema her (Word dokument).

Såvel rusplanlæggere som rusinstruktører forventes på frivillig basis at deltage i Studentersamfundets tutorkorps.

Ansættelse og aflønning i.h.t. Overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv. Timelønnen er p.t. 189,25 kr. (december 2017niveau) + feriepenge og diæter. Timetallene for de enkelte kategorier af ansættelser fremgår af kommissoriet.

Alle ansøgninger og spørgsmål skal sendes til ruskursus_tech_eng@staff.aau.dk

Readvertisement - The TECH and ENG schools are seeking instructors for freshers’ camps in Aalborg, Copenhagen and Esbjerg

Do you want to help making the study commencement for the freshmen an instructive and positive experience? Then we urge you to apply for a position as planner or instructor for the freshers’ camps in October. We are seeking a small number of instructors in Aalborg, Esbjerg and Copenhagen. We aim at matching the instructors with the freshmen of the individual instructor’s own education.

We are especially need instructors attached to the following study programs in Aalborg: Architecture and Design
Mechanical Engineering
Global Business Engineering
And for the study programmes in Esbjerg.

The freshers’ camps are going to be held in week 40 or week 41 in scout huts. Half of the freshmen have their camp in the beginning of the week; the other half later in the week.

The camps are going to be held according to the mandate described here (in Danish).

The instructors are hired to plan and hold a particular camp in collaboration with the other instructors of the camp. Participation in a start-up meeting in August in the relevant campus is required. One of the instructors for each camp is selected as chief instructor and will be employed at an increased number of hours. The application as instructor must be sent no later than Friday 1 June 2018 to the relevant school (see below).

The joint application form is available here (Word document).

It is expected that planners as well as instructors get enrolled on a voluntary basis in Studentersamfundet’s (Students Association at AAU) corps of fresher reps (in Danish: tutorer).

Employment and salary is in accordance with collective agreement: Overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv. As of 1st December 2017 the hourly wage is DKK 189.25 DKK + holiday allowance and subsistence allowance. The number of hours for each job category is according to the terms of reference.

All applications and questions must be sent to ruskursus_tech_eng@staff.aau.dk.


Ansøgningsfrist d. 01.06.2018

Studiejob
Nordjylland
Storkøbenhavn
Sydvestjylland (Esbjerg)
Anlæg, Byggeri & Konstruktion
Arkitektur, Kunst & Design
Elektro & Telekommunikation
IT
Kemi, Biotek & Materialer
Klima, Miljø & Energi
Maskin & Design
Matematik, Fysik & Nano
Naturvidenskab
Produktion, Logistik & Transport
AdministrationAalborg Universitet (AAU) - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Placering
Fredrik Bajers Vej 5
9100 Aalborg
Logo: Aalborg Universitet (AAU)
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Facebook feed
Henter facebook feed...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.aau.dk

Aalborg Universitet (AAU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.aau.dk/job/1165932/
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT