Bachelorprojekt vedr. sygdomme hos fisk i udstillingsakvarier hos Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab - Københavns Universitet

Udstillingsakvarier har en stor betydning for uddannelse af befolkningen på alle niveauer. Forståelse for dyrenes biologi og økologi er basalt for den grønne omstilling herunder en bæredygtig brug af vore naturresourcer. Der forekommer imidlertid, som i alle dyrehold, en række sygdomsfremkaldende organismer i de forskellige arter af fisk i udstillingsakvarier. Det pågældende projekt vil beskrive de væsentligste patogener, som volder problemer. Der redegøres for deres introduktion, håndtering og for hvorledes sygdommene kan forebygges og kontrolleres.

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på AAU Jobbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.