Framtidens kompetensförsörjning inom Kronobergs industri hos EPIC - Teknikens hus

1 miljon jobb i Sverige är kopplade till teknikindustrin; i Kronoberg är det vart fjärde arbetstillfälle - men hur blir det framöver?

Företagen växer och många av de anställda närmar sig pensionsåldern, samtidigt som teknikutvecklingen leder till efterfrågan på nya typer av kompetenser. Vilka politiska åtgärder ligger på bordet för att säkra regionens kompetensförsörjning och är förslagen tillräckliga?

Sökes: 1-2 studenter förslagsvis inom samhällsvetenskap, personalvetenskap, ekonomi eller pedagogik.

Förväntat resultat

  • Litteraturstudie som kartlägger industrins kompetensbehov för respektive kommun
  • Casestudier – intervjuer med näringslivsrepresentanter
  • Kartläggning av förslag på politiska åtgärder i respektive kommun samt jämförelse av frågans aktualitet i olika kommuner i Kronobergs län samt ur ett regionalt perspektiv
  • Slutsatser/analys – möter politiken upp behoven?

Vill du veta mer? Hör av dig till:
Maria.ihrmark@goepic.se

EPIC - Teknikens hus ägs och drivs av regionens teknikföretag. EPIC har regionalt mandat att driva Teknikcollege, en certifiering av tekniskt inriktade utbildningar.

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på AAU Jobbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.