Projekt om udvikling af den klimavenlige borger i Esbjerg Kommune hos Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune er ambitiøse på klimadagsordenen og ønsker at borgerne skal have en mulighed for også at være med. Derfor vil vi gerne have lavet nogle vidensbaserede klima-råd i øjenhøjde, som er tilpasset forskellige borgergrupper.

Projektindhold

Resultatet skal være én eller flere one-pagere eller en række gode råd, indenfor ét eller flere temaer, som kan bruges til målrettet at gøre borgerne mere klimabevidste i deres daglige valg. Det kan fx. være indenfor kategorierne madvaner, transport, forbrug (af f.eks. tøj), bolig, og andet.

Vi skal bruge det til kommunikation til borgerne på bl.a. SoMe, hvor klima er på dagsordenen. Hvis der er flere, der tager opgaven, så kan det være, at den færdige løsning bliver sammensat af de gode bud, der kommer ind, som får navn og uddannelsesinstitution på det afsluttende resultat, som vores kommunikationsafdeling vil hjælpe med at sætte op.

Metoder man tænker anvendt

Resultatet skal have et videnskabeligt grundlag, som formentlig ligger indenfor både kultur, naturfag og kommunikation. I princippet er indholdet, dvs. tekst og kilder det vigtigste, men hvis der er et bud på noget illustrativt eller eksempler på det klimavenlige, så er det også velkomment. Det forestilles, at der er et udsagn og en kort beskrivelse af fx hvorfor det er vigtigt, hvilken forskel det gør for fx CO2 eller, hvordan man kan gøre det eller bud på, hvordan de gribes an.

Omfang

Det kan være én one-pager indenfor et givent emne eller flere indenfor flere emner. Her kan være fx 4-10 bud med en lille beskrivelse, som beskrevet ovenfor. Det skal have en helhedstilgang, hvor man kommer hele vejen rundt. Desuden skal det være tilpasset flere målgrupper: Unge, ældre aldersgrupper og andre kulturer end danskere på vestkysten. Det kan evt. laves på andre sprog end dansk.

Kontaktperson

Anne Melbye Rozentals, ANMRO@esbjerg.dk

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på AAU Jobbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.