Dansk innovation til nye markeder hos Real Relief

Vi søger en eller flere studerende, der mangler en projektopgave indenfor salg og marketing.

Projektet skal gerne udmønte sig i konkrete muligheder for at få Supertowel etableret på nye marked.

Supertowel er beviseligt en faktor 10 bedre end vand og sæbe til håndhygiejne. Supertowel er udviklet i samarbejde med ledende aktører idenfor den humanitære sektor, som ser store anvendelsesmuligheder for produktet indenfor både nødhjælp og udvikling. Vi vurderer, at Supertowel har et endnu større potentiale indenfor rengøring, hospital og plejesektor samt til privatsalg.
Den humanitære sektor er Real Relief ́s kernemarked, som dagligt bearbejdes via andre produkter. Vi har brug for udefrakommende kompetencer til bearbejdning af de øvrige markeder. Så hvordan gør vi Supertowel til Danmarks (og verdens) foretrukne alternativ til sæbe og rengøringsmidler?