Examensarbete inom maskininlärning hos Skatteverket

Om exjobbet

Du skriver ditt examensarbete inom maskininlärning. Till det här exjobbet söker vi en eller flera studenter. Syftet med exjobbet är ta reda på hur maskininlärning kan användas för att förutse ett ärendes upplösningstid.

Ett ärende i arbetsgivardeklaration består av följande information:

  • Typ av fel (ID-fel, sambandsfel, rimlighetsfel)
  • Individuppgifter för betalningsmottagaren (olika skattefält)
  • Arbetsgivare och period (månad) Beroende på ovannämnda uppgifter är hypotesen att det går att förutspå hur lång tid ett ärende tar att lösa.

Vissa typer av fel och mängden individuppgifter kräver större arbetsinsats än andra. I exjobbet ingår moment som att modellera datat för att se hur detta kan ge handläggarna en indikation på hur tidskrävande ett ärende är utan att behöva börja undersöka. Som exjobbare hos oss fördjupar du dina teoretiska kunskaper och får en inblick i hur det är att jobba på Skatteverket. Vi delar med oss av våra erfarenheter samtidigt som vi får ta del av dina aktuella kunskaper och idéer. Genom att göra ditt exjobb hos oss bidrar du till samhällsutvecklingen.

Vill du bidra till samhällsnytta genom ditt exjobb? Vi söker dig som läser datavetenskap, systemvetenskap eller motsvarande och är utvecklingsorienterad och analytisk. Som exjobbare hos oss får du del av våra erfarenheter samtidigt som du bidrar med dina idéer.

Bemærk: Du skal ofte bruge forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på AAU Jobbank vil blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt de relevante aktører i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.