Markedsanalyse for digitalt spil til træning af sociale kompetencer for personer med tilknytningsforstyrrelse (Autisme, ADHD og social fobi) hos OpenStory Group

Vi er en nystartet virksomhed bestående af 3 personer med mange års erfaring indenfor undervisning, træning og udvikling af digitale produkter.

Vi vil udvikle en helt ny type forskningsbaseret, digitalt spil til træning af sociale kompetencer, for personer med Autisme, ADHD og social fobi. Vi har ideen og kompetencerne til at føre den ud i livet, så næste skridt er at afklare om der er et marked. Til det vil vi gerne have din hjælp og ekspertise, så vi kan foretage velinformerede beslutninger om vejen videre.

Afhængigt af jeres interesser kan opgaven desuden have særligt fokus på strategi, identifikation af barrierer og genveje til salg, analyse af værdikæden, indkøbsprocedurer hos kunderne, eller andet.

Kernen i træningsspillet er en AI-drevet indholdsproducent, der gør det muligt at simulere sociale situationer, med virtuelle karakterer der udviser realistisk følelsesmæssig og social adfærd, i respons på hinandens og deltagerens adfærd. Sociale situationer er netop ofte udfordrende for personer med tilknytningsforstyrrelser, og med en kombination af træningspsykologi og spildesign, skaber vi et spil der giver mulighed for at træne hensigtsmæssig adfærd i disse situationer.

Grundlaget for træningsspillet er en teknologi der kombinerer kunstig intelligens med scenarie-baserede historieforløb. Teknologien muliggør simulering af sociale situationer,

Det er vigtigt for os at I kan bruge denne opgave til at styrke deres læringsmæssige udbytte. En af stifterne har været selvstændig i en årrække og ekstern lektor, så vi kender de rammer I som studerende er underlagt, og er vant til at give feedback på projekter som dette.

Har I lyst til at høre mere, så send os en mail på nh@limbicsideshow.com.

Bedste hilsener

Alex, Steen og Nikolaj

Bemærk: Du skal ofte bruge en forhåndsgodkendelse fra dit universitet eller studievejleder, for at sikre, at projekter eller specialeopgaver på AAU Jobbank kan blive accepteret som en del af dit studie. Kontakt det rette organ i god tid for at sikre, at du vælger det rette projekt.