547 talentprofiler fundet

Forundringsparat og forandringsivrig HR-udviklingskonsulent med interesse for individuel og organisatorisk udvikling, forandring og filosofi. Jeg skaber resultater gennem samarbejde, dialog, facilitering og evnen til at turde udfordre mennesker på deres kompetencer, faglige såvel som personlige.

AAU Matcher AAU Talent 2015 AAU Alumne 2016 IDRÆT.AAU.BA.2009 LFP.AAU.KA.2012 AF.AAU.KA.2014 Anvendt Filosofi Læring og Forandringsprocesser  
Leder med struktur, dialogbaseret lederstil, erfaring med selvledelse og internationalt projektledelse. Erfaring med forandringsledelse, med personalebeskæring og offentlig adm. Jeg: alsidig, selvlærende person med gå-på-mod. Jeg kan håndtere mange samtidige projekter. Arbejder analytisk strukturere med kommunikation. Har et kristent værdi

Alsidig Projektleder Leder Resultatorienteret international  
My name is Stefan and I am an Industrial design engineer. I want to help businesses create beautiful and structurally sound product design that hold meaning to its users. I have learned through my education that I love to delve into complex tasks in the software I use, until I become the “go-to-guy“ that gladly helps others.

Designer Industirle designer Grafiker Strategic designer Produktudvikling  
Jeg er en strukturet person, der arbejder bedst i grupper, da de kan bidrage til forskellige synspunkter. Igennem min uddannelse har jeg lært at analysere tekster og være tekstnær. Desuden kan jeg sætte mig ind i komplekse problemstillinger både litterært og samfundsfagligt. Jeg arbejder gerne løsningsorienteret - problemerne skal løses.

POLADM.AAU.Ma.14 Nyuddannet Det sorte guld Cand. mag i samfundsfag Dansk Samfundsfag AAU Undervisning  
Politik & Administrations studerende ved AAU, der skriver speciale om frivillige organisationer. Jeg har stor viden om organisationer, herunder organisationsstruktur- og kultur, offentlig ledelse, forandringsledelse, HR og personalepolitik. For mig er (tværfagligt-)samarbejde vigtigt for læring og udvikling og indgår let i nye relationer.

POLADM.AAU.Ma.15 AAU politik administration Stockholm Universitet  
I am very passionate about every project with innovative perspectives and i am willing to bring my knowledge in your help to go on a red ocean market with fierce competition or on a blue ocean market with disruptive innovation.

innovation entrepreneurship business planning marketing strategy  
Cand.scient i biologi med stærke kompetencer og interesse for marinbiologi. Det er især indenfor økologi, miljøfremmede stoffer og mikroplastik, at min største viden ligger - en viden, erhvervet gennem job og studie. Jeg besidder gode værktøjer til vidensdeling. Jeg er omstillingsparat og har meget mod på at sætte mig ind i nye opgavetyper

biolog miljø natur mikroplastik Aalborg Universitet  
I am Pau, from Barcelona. I am currently studying an MSc in Design of Mechanical systems in AAU and looking for an student job. I graduated from a 4 years bachelor in Industrial engineering in UPC BarcelonaTech and have been an intern at HP inc, in the R&D department for 2 years where I was in the mechanical design team.

 
Kandidat med godt humør, kritisk sans og interesse for at skabe forandringer - ikke for forandringens egen skyld, men fordi forandring kan skabe resultater af værdi for en organisation. Jeg arbejder struktureret, orienteret og med tendens til perfektion. Jeg trives under både en formel og uformel omgangstone.

POLADM.AAU.Ma.15  
I am a Hungarian student studying Robotics (BSc) at Aalborg University. I am looking for a student/part-time job in which I can earn a living during my educiation. I am always available to work outside of lectures, even on weekends. I am willing to fill physically demanding positions.

Weekends Physical labour Student Part-time BSc  
Mit navn er Krista Bjerknæs Fallesen, jeg er 24 år gammel. I juni 2015 afsluttede jeg min Bachelor i psykologi og socialvidenskab fra Roskilde Universitet. Jeg har et stort engagement i at arbejde med kriminelle grupperinger. Jeg skriver for tiden 8. semester projekt omkring mobile politistationer i samarbejde med Rigspolitiet.

KRIM.AAU.MA.16 AAU Kriminologi Socialvidenskab Psykologi RUC  
I am searching for an internship that will help me to develop myself as a team player and cultivate the skills necessary for my future career in an international environment. In return, you will get a highly motivated intern with great professional and personal qualities.

IBE2016 IBC2016  
Forandring og udviklingsorienteret medarbejder med interesse for teknologisk udvikling, innovation og implementering i mange forskellige kontekster. Jeg er en medarbejder som løser problemerne gennem dialog og medarbejder- og brugerinvolvering. Jeg er ekspert i de komplekse problemstilling der opstår når teknologien flytter ind.

AAU Talent Det Grønne Rejsehold  
Kandidat med interesse for mennesker og organisatorisk arbejde. Søger et job hvor jeg kan gøre en forskel for organisationen og dennes medarbejdere. Jeg ynder at balancere selvstændigt og teambaseret arbejde, da jeg mener de giver de bedste resultater.

POLADM.AAU.Ma.15 HR Humanressources jobkonsulent  
I am Motivated by creating solutions and I feel especially at home when I work with other people in a challenging environment where I can discuss and solve challenges to achieve a common goal. I thrive in group work and some of my skills are, that I am solution oriented, proactive, emphatic, structured and social.

DTU alumne  
Nyuddannet Cand.Scient.Adm'er, fra Aalborg universitet institut for statskundskab - politik og administration -, med en bachelor fra samme institution. Jeg er som person flittig, hårdtarbejdende og sammarbejdsorienteret. Jeg arbejder bedst i målrettede og opgave orienterede sammenhænge.

POLADM.AAU.Ma.15  
Som teknoantropolog bestræber jeg mig for at forstå menneskets interaktion med teknologi. Jeg har kompetencer til at undersøge de tekniske, kulturelle og samfundsmæssige forhold, der gør sig gældende i denne vekselvirkning mellem teknologi og menneske.

AAU Talent Teknoantropologi Teknoantropolog  
Jeg er en medarbejder, som ønsker at arbejde ud fra metodiske regler, således at de resultater der skabes, er bundet op på universelle sandheder. Jeg foretrækkerat arbejde ud fra Læringsmodeller, som sikre at problemet, medfører en løsning der kan udføres og evalueres. Jeg anerkender dog, at i en travl hverdag, er det måske ikke muligt.

POLADM.AAU.MA.15  
Jeg er en resultatorienteret uddannet kriminolog ved Aalborg Universitet. Mine faglige kompetencer inkludere bla kvalitativ forskning, kriminologisk analyse, forståelse for kriminologisk teori og lignende. Mine personlige kompetencer inkludere hurtigtarbejdende, teamorienteret, selvstændig og motiveret samt ambitiøs.

kriminolog sociolog historie  
Med solide koptencer inden for læringsteori, didaktik, blended læring underviser, vejleder og udvikler jeg didaktisk kursusdesign - også med digitale læremidler. Jeg vægter et smidigt og udbytterigt samarbejde, og med et kvalitativt afsæt arbejder jeg analytisk, systematisk, og afleverer til tiden.

Pædagogisk design Kompetenceudvikling Pædagogisk vejledning Underviser og konsulent HR  
Nuværende projekt: "Stalking - en undersøgelse af kendskab og identificering af stalking" Bachelorprojekt: "Begåede trafikforseelser og meningen herom" Andre projekter: "Stigmatisering af arbejdsløse", "Enlige forældre og hverdagslivet", "Stigmatisering af arbejdsløse"

KRIM.AAU.MA.16 KRIMINOLOGI SOCIOLOGI AAU  
Jeg er på nuværende tidspunkt studerende på Politik og Administration i Aalborg, hvor jeg dimitterer August 17'. Mine styrker tydeliggør sig i det analytisk refleksive arbejde, hvor jeg evner at arbejde struktureret for at nå mine og arbejdsgivers mål.

Analytisk Cand.Scient.Adm Struktureret POLADM.AAU.Ma.15  
Snart færdiggjort kandidat på Civil Ingenør retningen Operation og Innovations Management hos Aalborg Universitet, hvor jeg gennem de sidste 5 år i samarbejde med virksomheder har præsteret problem baserede løsninger på en bred variation af organisatoriske problematikker. Lige fra Innovations facilitetering til produkt og produktions optimer

 
Jeg har indsigt i og erfaring med sekretariatsbetjening, de generelle arbejdsgange i en politisk styret forvaltning samt det kommunale samspil med andre aktører. Jeg går altid struktureret, analytisk og løsningsorienteret til en opgave, og formår på den måde at skabe et godt overblik til et beslutningsgrundlag

POLADM.AAU.Ma.15  
Stor viden omkring kriminalitetsforebyggelse- og årsager. Stor indsigt i det strafferetlige retsområde. Erfaring med konkret sagsbehandling.

KRIM.AAU.MA.16 kriminologi kriminolog jura strafferet jurist sociologi aau  
Vi bruger cookies til statistik, sociale medier og brugeroplevelse. Ved at bruge sitet accepterer du vores privatlivspolitik. (luk)
HPT